Invazivní výkony

ZÁKROKY NA DĚLOŽNÍM HRDLE

K nejčastějším „malým“ gynekologickým výkonům dneška patří konizace spočívající ve vytnutí konické (kuželovité) části děložního hrdla tak, že širší báze vytnuté tkáně je na zevním povrchu čípku směřujícím do pochvy a řez se obvykle postupně zužuje směrem nahoru k děložnímu tělu. Nejčastějším důvodem k tomuto výkonu je podezření na prekancerózu děložního hrdla vzniklé na základě cytologického a případně i kolposkopického vyšetření. Konizace se v minulosti prováděla převážně studeným nožem, tedy skalpelem, a krvácení ze vzniklé rané plochy se stavělo nakládáním stehů. K výkonu byla nutná hospitalizace minimálně týden s následnou asi 14 denní pracovní neschopností. Konizace byl velmi bolestivý zákrok.

K donedávna velmi používaným výkonům (zejména u žen po spontánním porodu) patřily destrukční výkony na děložním čípku, nejčastěji pomocí elektro - diatermokoagulace nebo zmražení tekutým dusíkem (kryo). Jak bylo výše uvedeno čípek děložní tento zákrok spíše ještě více poškodil.

Dnes se nejčastěji používá speciální klička (loop) napojená na elektro - chirurgickou jednotku s kapacitou nejen řezu, ale i elektrokoagulace, tedy s možností zástavy krvácení bez nutnosti šití. Hovoříme o tzv. LEEP (Loop Electro Excision Procedure), u které není nutná hospitalizace. Tento výkon na rozdíl od starší metody, která vyžadovala týden hospitalizace a dále asi 14 dní pracovní neschopnosti, se provádí ambulantně bez nutnosti celkové anestezie. Avšak je nutná sexuální zdrženlivost 6 týdnů. Další postup u nemocné samozřejmě závisí na histologickém výsledku a kromě případů invazivního karcinomu bývá nejčastějším doporučením jen častější gynekologické prohlídky. 

Naše gynekologická ambulance prování tyto zákroky pomocí elektrochirurgického vysokofrekvenčního HF generátoru EMED ES 120. Více informací v gynekologické ambulanci Femina Plus.

Fotogalerie

EMED ES 120