Sexuologie

SEXUALITA ŽENY

Sexualita ženy se významně odlišuje od sexuality muže. Problematice se věnuje lékařský obor sexuologie, ale velmi často první, koho s tímto problémem žena navštíví, je její gynekolog.

Pohlavní styk ženy obvykle tvoří čtyři fáze:

I. fáze excitační
dochází k pro­krvení a zarudnutí pohlavních orgánů, nastane zduření malých stydkých pysků a klitorisu, pochva se zvlhčuje - lubri­kuje.

II. fáze plató
prokrvení a zduření malých stydkých pysků a klitorisu pokračuje, stejně tak i zvlhčování poševních stěn.

III. fáze vyvrcholení (orgasmus)
nastávají rytmické stahy svalstva pánve a svalstva dělohy.

IV. fáze uvolnění
prokrvení a zduření pohlavních orgánů ustupuje. Na rozdíl od muže, u kterého na různě dlouhou dobu nastává neschopnost sexuální aktivity, žena při pokračující stimulaci může dosáhnout dalších orgasmů.

 

Podle touhy ženy po pohlavním styku, její citlivosti na sexuální podněty a podle schopnosti dosáhnout orgasmu je možné dělení do šesti typů sexuální reaktivity:

1. Sexuálně kladný typ s orgasmem
Tyto ženy udávají častější touhu po pohlavním styku, kladně reagují na sexuální podněty. Pohlavní styk je pro ně příjemný a většinou nebo vždy vede k orgasmu, který prožívají vždy příjemně.   U nás představují tyto ženy 60 až 80 %. Orgas­­mus může být vaginální nebo klito­ridální. Většina žen snáze dosahuje orgasmu klitoridálního, je jednodušší, snazší a rychlejší. Multiorgasmus je situace, kdy má žena více orgasmů během jednoho pohlavního styku.

2. Sexuálně kladný typ bez orgasmu
Tyto ženy se liší od prvního typu pouze tím, že v průběhu pohlavního styku nedosahují orgasmu. Často se tak přechodně stává u mladých žen na začátku pohlavního života, při změně partnera, za stresujících situací atd.

3. Frigidní ženy s možností orgasmu
Jejich postoj k pohlavnímu styku je lhostejný a pocity při něm jsou slabé nebo žádné. K orgasmu dochází jen ojediněle. Sexuální reaktivita je minimální. Při styku nemají nepříjemné pocity v oblasti genitálu. Pohlavní styky nepociťují neuspokojivě.

4. Frigidní ženy bez orgasmu
Rysy charakteristické pro předchozí skupinu jsou výraznější. Žena nikdy nepociťuje touhu po styku. Pokud k němu dojde, nemá pozitivní prožitky, orgasmus nenastane. Tyto ženy pociťují svoji špatnou sexuální reaktivitu jako nedostatek. Po pohlavním styku zůstávají rozdrážděné a neuspokojené.

5. Ženy s nepříjemnými až bolestivými pocity při pohlavním styku
Tyto ženy si stěžují na nepříjemné nebo bolestivé pocity při pohlavním styku. Může jít o stav, kdy tyto obtíže trvají od počátku sexuálního života nebo se bolestivé pocity dostavily druhotně, až po určitém období normální sexuální aktivity. Bolestivý průběh pohlavního styku zamezuje schopnost žen dosáhnout orgasmu. V prvním případě se může jednat o vývojové vady genitálu, např. zúženou pochvu, nebo o následky psychických nemocí nebo traumat, např. stav po znásilnění nebo zneužívání v dětství ap. Ve druhém případě se tak stává u žen, které mají záněty rodidel nebo jinou nemoc.

6. Ženy s nechutí až odporem k pohlavnímu styku
Tyto ženy mají nechuť až odpor k pohlavnímu styku a v jeho průběhu mají bolestivé pocity. K orgasmu nedochází a po ukončení pohlavního styku mají pocit neuspokojení, znechucení a ošklivosti. Tato porucha bývá spojena se závažným onemocněním genitálu, jako jsou těžké chronické záněty, endometrióza, nádory ap., nebo vzniká jako důsledek narušených až rozvrácených citových vztahů mezi partnery.

Žena může projít v průběhu života několika typy sexuální reaktivity. Roli hraje její věk, genetické faktory, výchova, vzdělání, zdravotní stav, psychoso­ciální zázemí a partnerský vztah.

Obecně lze říci, že sexuální reaktivita stoupá u ženy do 30 let, poté postupně klesá k období, kdy se dostává do přechodu. Od 50 let se pohlavní aktivita většinou snižuje.

 

Další pojmy v oblasti sexuality ženy - více informací