Denzitometrie

Denzitometrie

Naše ambulance nabízí vyšetření pomocí přístroje firmy GE LUNAR PRODIGY PRIMO.

Jedná se nízkozátěžové rentgenové vyšetření, které trvá asi 20 minut.

Dávka ionizačního záření je asi 8x nižší než při snímkování plic. Vleže na lůžku nad kterým jezdí posuvné rameno denzitometru Vám bude změřena kostní denzita (resp. množství kostního minerálu).
Měření provádí k tomuto vyškolevý zdravotní personál, popis vyšetření pak zhodnotí lékař. V závěru vyšetření je popsána diagnosa ve třech kategoriích - normální nález, osteopénie či osteoporóza. Pokud je nález v rámci normy, není třeba zvláštních léčebných opatření a lékl dle rizikových faktorů doporučí kontrolní denzitometrii, většinou s odstupem 1 roku. Pokud je závěrem vyšetření osteopénie, znamená to již mírné prořídnutí kosti, které však ještě není definováno jako nemoc a lékař hodnotí další faktory rizika zlomenin.

Osteoporóza je onemocněním, které je třeba dispenzarizovat a léčit.

Kontrolní denzitometrické vyšetření je indikováno dle doporučení lékaře a mělo by být provedeno na stejném denzitometru. Provádí se v rámci kontroly úspěšnosti léčby nebo kontroly možného zhoršení nálezu u pacientek s osteopénií.

Měření, které se provádí na tzv. periferních denzitometrech, kde je měřeno pouze předloktí či noha nebo pata, jsou pouze orientační a velmi nepřesné, v případě pozitivního nálezu by mělo být následováno vyšetřením na celotělovém denzitometru (DXA).

 

Vyšetření se provádí na přístroji kostní denzitometr Lunar Prodigy Primo

Inteligentní řízení rentgenových paprsků

Kostní denzitometry GE LUNAR jsou jediné přístroje, u kterých je součástí skenovacího algoritmu výška a váha pacienta, podle kterých se automaticky zvyšuje nebo snižuje množství emitovaných fotonů (takže závisí na pacientově tloušťce)

Automatický specifický algoritmus adaptuje metodu skenování podle korpulence, což zaručuje optimální přesnost.

 

Osteoporóza