Ultrazvuková diagnostika

CO TO JE ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ MALÉ PÁNVE?

Ultrazvukové vyšetření malé pánve je nebolestivé vyšetření orgánů nacházejících se v malé pánvi. Mezi vyšetřované orgány patří močový měchýř, část tlustého střeva, děloha, vejcovody, vaječníky a u mužů prostata. Vyšetření se provádí pomocí ultrazvuku. Ultrazvukové metody patří v současnosti mezi základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostické metody. Důvodů je mnoho. Nezatěžují vyšetřovaný organizmus pronikavým zářením, není nutné před vyšetřením podávat kontrastní látku jako u některých rentgenových metod a navíc lze, je-li to potřeba, vyšetřovat přímo u lůžka nemocného. Ultrazvukové vyšetření malé pánve umožní lékaři v relativně krátké chvíli orientačně určit, jaký je stav vyšetřovaných orgánů.

JAKÝ JE PRINCIP VYŠETŘENÍ?

Princip vyšetřování ultrazvukem není složitý. Ultrazvukový přístroj vysílá ze sondy neslyšitelné zvukové vlnění o frekvenci 2,5 - 10 MHz. Zvukové vlny pronikají do vyšetřované oblasti, kde se odrážejí, a malá část odražených zvukových vln se vrací zpět do sondy. Sonda slouží zároveň jako přijímač zvukového vlnění. Informace o intenzitě vlnění a o době, která uplynula mezi vysláním a zachycením ultrazvuku, vyhodnotí počítač zabudovaný v přístroji. Konečná data se zobrazí černobíle na obrazovce. Cílem vyšetření je zjistit uložení, tvar a velikost vyšetřovaných orgánů, posoudit strukturu a změny na nich. Dále je možno ultrazvukovým vyšetřením odhalit tekutinu v malé pánvi, která se za normálních okolností v dutině břišní nevyskytuje.

KDY LÉKAŘ PROVÁDÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ MALÉ PÁNVE?

Ultrazvukové vyšetření orgánů malé pánve se provádí při podezření na onemocnění v těchto oblastech. Vyšetření například pomůže odhalit zánět, nádor, krvácení nebo vrozenou vývojovou vadu vyšetřovaných orgánů. Toto vyšetření je spíše orientační a provádí se při podezření na konkrétní onemocnění některého z vyšetřovaných orgánů.

MÁM SE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ OBÁVAT?

Ultrazvukové vyšetření malé pánve je nebolestivé a nezatěžuje pacienta žádnými riziky.

JAK SE MÁM NA VYŠETŘENÍ PŘIPRAVIT?

Ultrazvukem lze vyšetřovat bez přípravy. Před vyšetřením můžete normálně jíst, pít a užívat léky, které máte předepsané ošetřujícím lékařem. Jedinou podmínkou vyšetření je naplněný močový měchýř. Z toho tohoto důvodu vykonejte potřebu doma, a poté až po vyšetření. V opačném případě budete muset čekat v čekárně, něž se Vám močový měchýř znovu naplní.

JAK VYPADÁ VLASTNÍ VYŠETŘENÍ?

Ultrazvukové vyšetření je možno provést na vyšetřovně jako ambulantní vyšetření nebo u lůžka nemocného při hospitalizaci. Po příchodu do vyšetřovací místnosti se položíte na záda s obnaženým břichem. Lékař potře konec povrchu vyšetřující sondy vodivým gelem. Sondou pak přejíždí v různých úhlech po břišní stěně. Vyšetřované oblasti se zobrazují vedle Vás na obrazovce v podobě pro Vás nečitelných struktur. Při vyšetření Vás může gel na sondě trochu studit.  Vyšetření je naprosto bezbolestné.

CO BUDE PO VYŠETŘENÍ?

Po vyšetření nemusíte dodržovat nějaký speciální režim. Můžete normálně vykonávat běžnou denní činnost.

KDY BUDE VÝSLEDEK?

Výsledek Vám oznámí vyšetřující lékař ihned po vyšetření.

JAKÁ JSOU DALŠÍ ALTERNATIVNÍ VYŠETŘENÍ?

Vyšetření malé pánve patří mezi základní vyšetřovací metody. Provádí se při podezření na určité onemocnění malé pánve po předchozím celkovém vyšetřením lékařem. Další zobrazovací metody (RTG, CT, MR či vyšetření na pracovišti nukleární medicíny) se provádějí následně, je-li to nutné. Přesnější obraz je možno získat při použitím tzv. rektální nebo vaginální sondy, kdy se vyšetření se speciálně upravenou ultrazvukovou sondou provádí přes konečník a u ženy i přes pochvu.

CO TO JE TRANSVAGINÁLNÍ ULTRAZVUK?

Ultrazvukové transvaginální vyšetření je nebolestivé vyšetření orgánů nacházejících se v okolí pochvy. Jedná se zejména o dělohu a vaječníky, případně plodu v děloze. Slovo "transvaginální" označuje způsob zavedení ultrazvukové sondy - tedy přes pochvu. Při tomto vyšetření lékař zavede sondu přístroje do pochvy vyšetřované ženy. Ultrazvukové metody patří v současnosti mezi nejpoužívanější zobrazovací diagnostické metody v gynekologii a porodnictví především proto, že nezatěžují ženu pronikavým zářením a jsou bezpečné a nebolestivé.

KDY LÉKAŘ POVÁDÍ TRANSVAGINÁLNÍ ULTRAZVUK?

Transvaginální ultrazvukové vyšetření se provádí na pracovištích gynekologie a v porodnictví. Ženám gynekolog předepisuje toto vyšetření při podezření na zánětlivé či nádorové onemocnění vaječníků, vejcovodů nebo dělohy. Transvaginální vyšetření je přínosem zejména u obézních žen, kdy struktury při běžném vyšetření břicha ultrazvukem nejsou patrné. Lékař toto vyšetření může volit i v případě kontroly léčby některých gynekologických onemocnění, například při léčbě ženských nádorů, onemocněních děložního čípku aj. Toto vyšetření se využívá i u těhotných žen k posouzení plodu, a to zejména v případě, objeví-li se nejasnosti při vyšetřování plodu ultrazvukem přes stěnu břišní (běžné vyšetření u těhotných žen). Vyšetření se provádí u těhotných žen do 12. týdne těhotenství, a pokud je třeba v poslední třetině těhotenství při kontrolách čípku. Velmi důležité je toto vyšetření při metodách asistované reprodukce (umělé oplodnění), kdy lékař posuzuje transvaginálně stav vaječníků nebo se odebírají vajíčka určené pro umělé oplodnění.

MÁM SE ULTRAZVUKOVÉHO TRANSVAGINÁLNÍHO VYŠETŘENÍ OBÁVAT?

Ultrazvukové vyšetření přes pochvu je nebolestivé a nezatěžuje vyšetřovanou ženu ani plod žádnými riziky. Nemusíte se obávat ani zanesení infekce do pochvy. Lékař na sondu před vyšetřením nasazuje vždy novou "gumovou ochranu" nebo kondom a potírá ji vodivým gelem, který jednak usnadňuje zavedení a jednak zvyšuje kvalitu výsledného obrazu.

JAK SE MÁM NA VYŠETŘENÍ PŘIPRAVIT?

Ultrazvukem lze vyšetřovat bez předchozí přípravy. Před vyšetřením můžete normálně jíst, pít a užívat léky předepsané ošetřujícím lékařem.

JAK VYPADÁ VLASTNÍ VYŠETŘENÍ?

Ultrazvukové transvaginální vyšetření je možno provést na vyšetřovně jako ambulantní vyšetření nebo na lůžku, pokud z nějakého důvodu žena nemůže vstát. Vyšetření se provádí po odložení spodního prádla vleže na zádech s pokrčenými a mírně roztaženými dolními končetinami. Sondu lékař zavede do pochvy. Vyšetřovaná oblast se zobrazují vedle Vás na obrazovce. Až lékař vyšetřovaný prostor prohlédne, sondu z pochvy vyjme, Vy dostanete buničinu na otření, a poté se budete moci obléknout. Vyšetření trvá zhruba 5 minut. Pokud se transvaginální ultrazvuk provádí z důvodu asistované reprodukce a je spojen s odběrem vajíčka, trvá delší dobu.

KDY BUDE VÝSLEDEK?

Výsledek Vám oznámí vyšetřující lékař ihned po vyšetření.

JAKÁ JSOU DALŠÍ ALTERNAIVNÍ VYŠETŘENÍ?

Vyšetřované orgány je možno zobrazit pomocí jiných zobrazovacích metod CT, NMR, RTG. U těhotných žen je tato metoda nezastupitelná, stejně tak jako při asistované reprodukci.